Från och med maj 2020 Tillståndsbedömning, drift och underhållsmetoder av  Hawzheen Karim och Konstruktionslösningar och byggmetoder av Beatrice Hällås. InfraSweden2030 arbetar i sex fokusområden – områden som programmet identifierat som viktiga för transportinfrastrukturbranschen att sätta i centrum.

Hawzheen Karim

Hawzheen har bred och djup kunskap inom infrastruktursektorn. Han har mångårig erfarenhet från ledande positioner både som entreprenör och beställare samt har disputerat inom området.

Senaste åren har Hawzheen ansvarat för Trafikverkets forsknings- och utvecklingsportfölj inom väg- och järnvägsunderhåll, en roll som omfattar ledning och styrning av forskning- och innovation för att nå en hållbar och proaktiv förvaltning av vägar och järnvägar i Sverige. Parallellt med portföljledarrollen har han också lett Trafikverkets program för införandet av Digital vinterväglagsinformation i syfte att effektivisera vinterväghållningen i Sverige.

Beatrice Hällås

Beatrice projektleder strategiska samverkansuppdrag på AFRY (f.d ÅF). Hennes erfarenhet kommer från industri-, infra- samt offentlig sektor. Beatrice har haft uppdrag för Trafikverket, Göteborg Stad och Vattenfall under sina 11 år hos AFRY.

Dessförinnan arbetade hos Länsstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Hos InfraSweden2030 driver Beatrice Hällås utveckling och implementering av innovativa lösningar inom bygg och konstruktion. Inom en traditionell bransch verkar hon för lösningar med ökad hållbarhet och samhällsnytta.