På medlemsstämman i mars valdes 5 nya ledamöter till InfraSweden2030s styrelse. Vi har frågat vad de mest ser fram emot i samband med sina nya uppdrag som styrelseledamöter.

 

Andreas Bäckström, Svevia: Jag ser fram emot att med min praktiska erfarenhet som projektledare, av att driva och utveckla FoI-projekt avseende hållbar transportinfrastruktur, kunna bidra till att välja ut rätt projekt dvs med hög innovationspotential.

Louise Lilliestråle, Bellman Group: Jag ser fram emot att arbeta vidare med omställningen till en hållbar transportinfrastruktur. Till vardags ser jag utmaningar vad gäller krav och möjliga lösningar. Det är uppenbart att vi behöver arbeta tillsammans och branschöverskridande för att påskynda en omställning. Jag ser fram emot att kunna bidra med ett branschperspektiv som förhoppningsvis kan påskynda utveckling och omställning.

Johan Oscarsson, Stukton: Transportinfrastrukturen har stor betydelse för ett fungerande och utvecklande samhälle. Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden arbetar för att ha konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter. Den inriktningen tilltalar mig väldigt mycket och jag hoppas innerligt att jag med den erfarenhet jag har kan bidra i InfraSwedens arbete.

Andreas Hjertström, Volvo: För att accelerera omställningen och nå de uppsatta målen med en hållbar transportinfrastruktur behöver vi arbeta gränsöverskridande och närmare tillsammans för att lyckas med den innovation och systemövergripande omställning som behövs. Mycket få företag och organisationer kommer kunna lösa detta på egen hand. Det känns fantastiskt roligt att få vara en del av InfraSweden och att kunna bidra med insikter från anläggningsbranschen.

Emelie Grind, Järfälla kommun: Jag ser fram emot att bidra till InfraSwedens arbete med att utveckla nya former för att uppnå ett hållbart transportsystem. Frågor som särskilt intresserar mig är samband mellan utformningen av transportinfrastrukturen och möjlighet att minska segregationen i samhället. För att uppnå klimatneutralitet till 2030, som många samhällsaktörer åtagit sig krävs reformer och innovativa lösningar inom transportområdet, det är något vi behöver driva i bred samverkan. InfraSweden är en sådan arena.

I InfraSweden2030s styrelse ingår sedan tidigare:

Fredrik Bergström

FB Strategi (ordf.)

Peter Ekdahl

COWI (v. ordf.)

Anders Bylund

Siemens

Maria Håkansson

KTH

Malin Löfsjögård 

Svensk Betong

Johan Blumfalk

Trafikverket