InfraSweden2030s senaste utlysning ”Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen” resulterade i att nio nya projekt har fått finansiering. De nya projekten är lika varandra i meningen att de har en god potential att relativt snabbt bidra till ett mer hållbart samhälle, men de är ganska olika varandra när det gäller inriktning. Här är tre exempel!

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö
Detta projekt ska bidra till en klimatneutral transportinfrastruktur genom att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp vid användning av trafikskyltar. Arbetet syftar till att verifiera en ny värdekedja som använder restprodukter från svensk massaindustri för att tillverka trafikskyltar. Projektet drivs av RenFuel K2B AB med Trafikverket, Södra Skogsägarna, Stockholms Universitet som partners.

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering
Projektet ska ge kommuner och andra byggherrar planerings- och beslutsstöd för en cirkulär massahantering. Lösningarna kan implementeras inom en snar framtid, är skalbara och möjliga att anpassa till olika miljöer. Kunskap inom bygglogistik ska stödja utvecklingen av etablering av resurseffektiva masslogistikytor. Den förväntade nyttan med projektet är att koldioxidutsläppen från de tunga transporterna kopplat till byggande har minskat med ca 30% och materialåteranvändandet med 40%.
Projektet drivs av Ecoloop AB med Linköpings Universitet, Trafikverket, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Uppsala kommun, Logistikia, ABT-bolaget och Sveriges Åkeriföretag som partners.

LifeExt-2
Detta projekt är en fortsättning på ett tidigare InfraSweden-projekt. Syftet med projektet är att undanröja de sista hindren för att kunna implementera i det tidigare LifeExt-projektet utvecklade livslängdshöjande metoder på stålbroar och nå stora kostnads- och miljöbesparingar. Projektet drivs av Swerim AB med Trafikverket, Chalmers, KTH-Lättkonstruktioner, Dekra, HiFIT Scandinavia och Winteria som partners.