Har du ett nystartat företag som vill bidra till hållbar tillväxt genom nyskapande produkter eller tjänster? Nu finns det möjlighet för startups att söka finansiering hos Vinnova!

I programmet Innovativa Startups vill Vinnova stödja unga, innovativa och jämställda företag som med hjälp av vår finansiering validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. Målet är att skapa förutsättningar för företag att utveckla sina verksamheter i faser där annan finansiering är svår att få.

Hur stort bidrag kan ni söka?

Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Vinnova kan lämna bidrag upp till 100 procent av de stödberättigade kostnaderna, dock maximalt 300 000 kronor.

Vad får Vinnovas bidrag användas till?

  • att identifiera och pröva en hypotes om marknaden/kundnyttan, uppskatta vilka resurser och aktiviteter som krävs för att ta företaget till nästa nivå
  • att ta fram och testa prototyper
  • att ta fram strategier för att skydda företagets nya idé eller projekt. Observera att kostnader för att ansöka om patent inte är stödberättigande.
  • att pröva olika kanaler för att nå potentiella kunder, finansiärer, partners, nätverk, kompetenser
  • att bygga en relation till potentiella kunder och samarbetsparter
  • att identifiera och pröva styrkor och svagheter gällande validering, verifiering och utveckling av affären