Den 2 november öppnar InfraSweden2030s nya utlysning ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur”

Vi finansierar innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kan handla om allt från planering, konstruktion och anläggande till förvaltning. Utlysningen riktar sig till organisationer som i det sökta projektet engagerar behovsägare i utvecklingsarbetet och har möjlighet att tillsammans med behovsägaren testa sin lösning inom ramen för projektet.

Vad kan ni söka för?
Mindre eller större innovationsprojekt med maximal projekttid på 12 respektive 36 månader. Projekten ska vara skalbara och resurseffektiva och möta utmaningar och möjligheter som har att göra med omställning till hållbar transportinfrastruktur vad gäller klimat- och miljöpåverkan.

Hur mycket kan ni söka? 
Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2022-2025. För små innovationsprojekt beviljas bidrag med max 1 miljon kronor medan det för stora innovationsprojekt inte finns någon övre gräns. Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Intresserad?
Anmäl dig till vårt utlysningswebbinarium den 9 november.
Programkontoret erbjuder även stöd och rådgivning när det gäller att t ex förmedla kontakter, bygga konsortier, planera projekt och skriva ansökningar. Kontakta programkontoret@infrasweden2030.se om ni önskar hjälp och bollplank eller läs vår FAQ om utlysningar.