Klimatneutral infrastruktur

En vy uppifrån över byggnader och vägnätverk i en stadsmiljö, på natten