Välkommen till innovationsklusterträff Infra+Marint=Sant!

Det nystartade Innovationskluster Infra syftar till att skapa förutsättningar för att ta idéerna från innovationstävlingen ”Transformativ infrastruktur, Öresundsbron 2.0” vidare mot implementering i innovationsprojekt. Syftet är också att initiera innovationsprojekt som kan hjälpa oss att nå de klimatmål som bygg- och anläggningsbranschen gemensamt har satt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Den första klusterträffen kommer att ha temat ”Infra+Marint=Sant” och arrangeras i samverkan med Kristineberg Marine Research & Innovation Centre på Kristinebergs marina forskningsstation i Lysekils kommun. Målsättningen för träffen är att konkretisera och formulera ett antal samarbetsprojekt och innovationsprojekt för lösningsförslag inom områdena:

  • Multifunktionalitet – med inriktning på att kombinera transportinfrastruktur med marin livsmedelsproduktion (alg-, mussel-, ostronodling m.m.) och energiutvinning (våg-, vind-, solkraft m.m.)
  • Biomimetik – med inriktning på havsodlade konstruktionsdelar och byggmaterial, självläkande betong m.m.

För att det ska bli en så lyckad träff som möjligt vill vi att du som brinner för något av dessa områden och antingen har behov av innovationen, kan skapa förutsättningar eller finansiera innovationen, eller har den tekniska kompetensen att utveckla lösningar, kommer och samverkar för att konkretisera möjligheter för test och demonstration!

Inbjudan går ut till:

  • Forskare, innovatörer, startups och småföretag inom marin odling, energiutvinning och materialproduktion
  • Entreprenadföretag, materialproducenter, konsulter, arkitekter, forskare och innovatörer inom transportinfrastruktursektorn
  • Beställare, förvaltare, finansiärer och myndigheter som är behovsägare inom området”

 

Tid: Från 13.00 tisdag 8 oktober till 14.00 onsdag 9 oktober

Plats: Kristinebergs forskningsstation, Fiskebäckskil

Vägbeskrivning

Rum finns reserverade på Hotell Gullmarsstrand och bokas genom mail till info@gullmarsstrand.se alternativt telefon 0523-557788. Ange referens ”Infra goes marine”.

Kostnad: Kostnadsfritt deltagande inkl måltider. Rese- och boendekostnader står deltagare själva för. Möjligheter till kostnadsfritt boende med vandrarhemsstandard kan evt. komma att erbjudas.

Program dag 1:

12-13 Lunch för de som vill

13-18:
– Inledning och presentation av alla deltagare
– Presentationer av verksamheten på Kristineberg och innovationskoncept i fokus för dagen, samt indelning i grupper för workshops
– Workshop i grupper med fokus på att försöka identifiera möjlig MVP (Minimum Viable Product) att bygga innovationsprojekt på

19 – 22 Middag

Program dag 2:

8.30 – 14:
– Inledning dag 2, hur går det?
– Fortsatta gruppworkshops med fokus på att identifiera behovsägare, projektkonsortier och möjliga finansieringsalternativ
– Sammanfattning av gruppworkshop och sammanställning av projektpitch, projektbeskrivning/ansökan samt definiering av nästa steg och ansvarig
– Lunchmacka med korta presentationer av resultat från gruppworkshops i plenum med möjligheter till intresseanmälan för deltagande
– Sammanfattning och avslutning av dagen: hur går vi vidare, vem gör vad?

Antalet deltagare kommer att vara begränsat, så gör en intresseanmälan så snart som möjligt! Definitivt besked om deltagande kommer lämnas senast en månad innan träffen. Mer förberedande information kommer när det närmar sig.

Fundera över om det är du själv eller någon kollega som bör delta utifrån fokusområdena. Vidarebefordra gärna inbjudan.