Projekt coachade varandra

1 och 2 oktober bjöd InfraSweden2030 in ett urval av projekt för att få extra stöd i innovationsutveckling och nyttiggörande. Verktyget KTH Innovation Readiness Level låg till grund för att projekten kunde prata med varandra, nätverka och ge råd.

”Det låter jätteintressant det ni gör, vi kan vara er kund!”

”Tänk på att lämna in patentansökan tidigt, det har vi lärt oss i tidigare projekt!”

”Jag inser att vi måste bli bättre på att ta kontakt med mitt universitets affärsutvecklingsavdelning!”

”De andra jag pratade med kommer snabbt bli rika, vårt projekt kommer nog inte hjälpa oss med det…”

”Nu ska jag hem och boka intervjuer med några av dem som jag tror kan vara kunder i framtiden…”

Hos projekten som var på plats väcktes många nya tankar, och på flera håll under workshopen byttes visitkort och kontaktinformation. InfraSweden2030 samarbetar med KTH Innovation och på workshopen användes deras modell KTH Innovation Readiness Level. Modellen är välbeprövad och ger innovationsstöd till idéer och projekt genom sitt enkla, tydliga och visuellt genomarbetade ramverk, som möjliggör mätning och uppföljning av status och progress mot implementering.

Seminariet är en del av InfraSweden2030:s ökade fokus på att stödja våra projekt i deras nyttiggörandearbete. Som innovationsprogram letar InfraSweden2030 efter mer än forskning och goda idéer: vi vill se innovationer som används!

 

 

 

möte

Möte

Deltagarna diskuterade gemensamma innovationsutmaningar

ett spindeldiagram

Projekten använde KTH Innovation Readiness Level för att göra en självskattning