Intervju med Beatrice Hällås från det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden och Klas Cullbrand från det strategiska innovationsprogrammet RE:SOURCE.

 

Beatrice, hur går innovationstävlingar på InfraSweden till?
InfraSweden arrangerar en serie innovationstävlingar i lite olika format, gärna tillsammans med andra strategiska innovationsprogram, t.ex. LIGHTer eller RE:SOURCE.

Exempelvis ordnade vi 2022 InfraLIGHTerAwards där vi sökte tävlingsbidrag inom hållbara konstruktioner för gång och cykelbroar. Där korades en vinnare – ett jättespännande lösningsförslag som lämnade in sin ansökan tillsammans med Stockholms Stad. Vinnaren erbjöds möjlighet att forma en projektansökan tillsammans med oss. Vinnaren har nu blivit beviljade ett fortsättningsprojekt via Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, vilket gör att de nu kommer att inkluderas i InfraSwedes projektportfölj.

Vi har även en ny innovationstävling på gång, som kommer att vara utformad på ungefär samma vis. Vår utlysning i år kretsar runt cirkularitet varför vi i denna innovationstävling samarbetar med RE:SOURCE.

Vem kan vara med i den nya innovationstävlingen?
Precis som i InfraLIGHTerAwards, kan företag och organisationer söka även i den här tävlingen. Vi kommer att uppmuntra kluster, för att vi tror på samverkan. Samverkan mellan olika typer av branscher och olika typer av aktörer. Vi är framför allt angelägna om att man har med sig behovsägarna, vilka inom transportinfrastruktur främst är kommuner och Trafikverket.

Klas, hur ser du på den möjligheten?
Vi på RE:SOURCE är intresserade att vara med inom alla områden där vi kan bidra till en mer resurseffektiv värld och ett mer cirkulärt samhälle. Infrastruktursektorn står för en stor användning av resurser, så potentialen för resurseffektiviseringar i den sektorn är enorm. Med så lite som 1 % förbättring i en så stor sektor, kan effekterna bli höga ur såväl ett resurs- som klimatperspektiv. Så det känns som ett jättespännande samarbete!

Har ni på RE:SOURCE något att tillägga?
Vi jobbar på samma sätt. Vi är extremt måna om att behovsägare är med i alla våra projekt, så att man har den tilltänkta kundens behov för ögonen och leverantörerna likaså. Det är även bra att få med branschföreningar eller andra som på något sätt stärker idéerna. Har man med sig behovsägarna, så som Trafikverket som Beatrice nämnde, ökar tyngd och trovärdighet i ansökan.

När kommer innovationstävlingen att starta?
Tävlingen förlanserades tävlingen i samband med Nordic Sustainability som gick av stapeln i Älvsjö, i början på maj. Tävlingen öppnar inom kort.

Anmäl er för mer information