Under en workshop på Kristineberg center mötte infrastrukturutmaningar marina möjligheter.

Ett kreativt dygn senare föddes konkreta projektidéer om självläkande kajer och energiproducerande broar.

Kan framtidens byggnadsverk bli mer multifunktionella och kanske till och med laga sig själva?  Det var frågor för en första träff för innovationsklustret Infra på temat ”Infra+Marint=Sant”. Deltagarna från olika discipliner fick ett dygn på sig att ta fram konkreta innovations- och samarbetsprojekt.

− Vår grupp formulerar ett utvecklingsprojekt kring tekniken att odla konstruktioner i havsvatten. Tanken är att testapplicera den för att laga kajer. Där finns idag stora renoveringsbehov ute bland kommuner och hamnar, säger Stefan Uppenberg, fokusområdesledare för klimatneutral transportinfrastruktur inom Infrasweden 2030.

Innovativ tillämpning av odlad ”cement”

Odling av cementliknande material i havsvatten tillämpas redan idag bland annat för att restaurera korallrev. Materialet framställs genom en elektrolytisk process där kalk som finns i sediment och vatten binds till en metallisk grundstruktur, berättar Lucia Margheritini från Aalborgs universitet som forskar på tekniken. Hon ser fram mot att testa den för kajrestaurering.

− Jag är ganska säker på att det kan fungera, men det har aldrig testats på det sättet tidigare, säger hon.

Energiproducerande broar

Gruppen som diskuterade byggnadsverks multifunktionalitet vill skapa ett projekt för produktion av solenergi på någon av landets broar. Förutom att vara ytor för elproduktion skulle broar och andra byggnadsverk oftare kunna kombineras med till exempel livsmedelsproduktion, som musselodlingar eller olika rekreationsfunktioner. Men det är oklart hur det rimmar med befintlig lagstiftning och regelverk, därför kan ytterligare projekt bli att ta reda på det.

− Jag tror att multifunktionalitet kommer att växa i branschen. I det hållbara samhället behövs ett annat mindset, säger Kristina Gabrielii, programchef, på det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Samverkan för transformativa kliv

Framöver ska projektidéerna utvecklas ytterligare genom att koppla på fler intressenter, bilda konsortium och söka finansiering. Infraswedens Stefan Uppenberg är nöjd med resultatet.

− Vi pratar ofta om samarbete över sektorsgränserna. Här var det kärlek vid första ögonkastet. Det är viktigt för innovationssystemsfrågorna och vi har kommit långt i hur det ska se ut, inte bara i sakfrågorna, utan i hur vi jobbar med innovationer på ett systematiskt sätt, säger han.

− Vi vill se de stora transformativa kliven och vi tror att samverkan mellan många olika aktörer behövs för att skapa det, säger Axel Nekham, projektledare inom innovation på Naturvårdsverket.

Stefan Uppenberg

Stefan Uppenberg

Människor tittar på ett bord med postits

Deltagarna skapade projektidéer tillsammans

Två affisher med rubrikerna Odlade konstruktioner och multifunktionalitet

Odlade konstruktioner och multifunktionalitet var två teman för dagen