Är du en kreativ konstruktör med konkreta idéer kring framtidens lättviktskonstruktioner? Ser du vilka utmaningar vi behöver lösa för att nå klimatneutral byggnation?

Innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards riktar sig till byggkonstruktörer i samverkan med behovsägare som kommuner och Trafikverket. Vinn finansiering för ditt innovativa projekt  inom lättviktskonstruktioner för tillfälliga eller permanenta gång- och cykelbroar.

Ert tävlingsbidrag ska ha möjlighet att byggas inom 1 – 2 år till en marknadsmässig kostnad och har innovativa lösningar inom teknik, samhälle och hållbarhet. Tävlingens jury kommer att titta på kriterier baserad på Agenda2030. Bedömningar görs bland annat utifrån hur er idé minimerar hållbarhetspåverkan, bidrar till förbättrade arbetsprocesser, minskar trafikstörningar vid byggnation, tar hänsyn till kostnader under brons hela livslängd och uppfyller kvalitétskrav bl.a. inom gestaltning.

Var med och bygg framtiden!

InfraLIGHTer Awards är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogram LIGHTer och InfraSweden2030.