Fyra konkreta åtgärder för mer innovation

Johan Nyström, fokusområdesledare för Produktivitet, intervjuas i Byggindustrin och ger tips på hur innovationstakten skulle kunna höjas i anläggningssektorn:

1. Kontrakt med förseningsavgift

2. Strategiska samarbeten med underentreprenörer

3. Lås inte vägplanen för tidigt

4. Upphandla på tidigare prestationer