Missade du den första delen av Bygg kompetens där vi lyfte ”Resiliens för en värld i förändring”. Nu kan du se presentationerna som film!

Hur hanterar samhällsbyggandet ett förändrat klimat? Hur beräknar vi skyfall, värmeböljor och extrem kyla? Kan vi bygga anpassat för översvämningar, och hur underhåller vi infrastruktur i relation till väder?

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

 

Bygg kompetens – Resiliens för en värld i förändring

Under mötet den 5 oktober lyfte vi tre projekt som arbetar med motståndskraft, eller resiliens, i den byggda miljön. Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar, motstå störningar och att återhämta sig. I filmen får du ta del av projektens svar på några svåra frågor, får inspiration och ser hur du kan utveckla din egen verksamhet för att klara av ett allt oberäkneligare klimat.