Annika Malm, programchef på Mistra InfraMaint, Gunn-Mari Löfdahl, bitr. programchef Mistra InfraMaint, Camilla Byström, programchef på InfraSweden2030 och Kristina Gabrielii, programchef på Smart Built Environment hade följande tips.

1.Börja i det lilla – varje gång någon registrera digitalt ger underlag för digitala analyser, premiera detta! Tårta vid dataregistrering istället för vid driftstörning.

2.Involvera och skapa förståelse för syftet med digitalisering hos medarbetarna – domänkunskap finns hos de som jobbat länge och är guld värd vid utveckling av nya analysmetoder och modeller.

3.Uppfinn inte hjulet själv – alla har liknande utmaningar – prata med andra. Samverka och sök forskningsmedel för att utveckla och implementera. Kolla med SKL, vänd er till DIGG – myndigheten för digital förvaltning, digg.se.

4.Tillgång till och användande av data – skapa data i standardiserat format och struktur som möjliggöra kommunikation mellan system och att kommunicera datan på ett enkelt sätt i olika sammanhang. Samverka och bestäm ägare till data, samt hur denna kan tillgängliggöras för de som behöver den just då de behöver den.

5.Läs och använd Handbok för digitala detaljplaner i sommar.

6.Gå Vinnovas kurs Elements of AI i Sverige – en kostnadsfri webbaserad kurs för alla som vill lära sig grunderna om artificiell intelligens https://www.elementsofai.se

7.Studera Färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägsystem.

8.Anställ en digital strateg med behovsperspektiv och utbilda all personal så att de får grundläggande och övergripande förståelse kring AI och digitalisering. Uppmuntra nyfikenhet och mod.

9.Våga träna. Skapa miljöer som tillåter träning, och tro inte att det ska lyckas perfekt första gången.

10.Inspireras mer. Besök gärna hemsidorna för Smart Built Environment och Mistra InfraMaint