Nu är bedömningen av ansökningarna från InfraSweden2030s senaste utlysning ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” klar. Över 30 intressanta projektförslag har inkommit och utlysningens budget räcker till 10 nya projekt.

Den här gången sökte vi innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kunde handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling. Utlysningen riktade sig till organisationer, vars behovsägare har en aktiv roll i projektet och har tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram.

Här är de 10 projekten som får finansiering genom Vinnova.