Nu finns inspelningen av webbinariet Vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet att se i 14 dagar!

Sveriges övergripande mål om att till 2045 vara klimatneutrala innebär att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det medför att utsläppen inom Sveriges gränser måste minska i de flesta branscher. Trafikverket har en ambition att minska klimatpåverkan som infrastrukturunderhåll ger upphov till. Trafikverket har utifrån det nationella klimatmålet satt upp ett långsiktigt mål om att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045.   

På uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 har ViaPM, Svevia och Umeå universitet i samarbete med Trafikverket genomfört förstudien Plan Zero i syfte att utifrån ett värdekedjeperspektiv belysa anläggningsbranschens utmaningar inför introducering av vätgasdrivna tunga fordon för omställning till ett hållbart och klimatneutralt vägunderhåll. Förstudien påvisar och adresserar nödvändiga förutsättningar som bör skapas för att säkerställa övergången till vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet.        

Tack till våra gästtalare:

Hawzheen Karim, Fokusområdesledare, InfraSweden.
Jasmina Pasic Radicic, Managementkonsult, ViaPM.
Björn Eklund, Utredare, Trafikverket.
Anders Johnson, Managementkonsult, ViaPM.
Mat Granberg, Driftcontroller, Svevia.
Thomas Wågberg, Professor, Department of Physics, Umeå University.
Boh Westerlund, CEO BW Konstruktion AB.

InfraSweden2030 arrangerade ett webbinarium i syfte att presentera resultatet för förstudien Plan Zero. Webbinariet ägde rum 22 april.