Ett webbinarium av InfraSweden2030 och Nordic ConTech om morgondagens byggbransch den 8:e oktober på Innovationsveckan 2020.

 

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar – produktiviteten är på samma nivå som för 20 år sedan och klimatpåverkan är alltför stor. Konsultföretaget McKinsey pekar i flera rapporter på att ny teknik och innovation är det enskilt största området som kan råda bot på detta. Både beställare och utförare har ett stort ansvar för att lyckas och under det här webbinariet lyftes det fram goda exempel och konkreta lösningar. Kommun och offentlig sektor har nyckelrollen och kan driva utvecklingen åt rätt håll genom att ställa tuffa krav och utmana genom innovativ upphandling. Detta var är ett konkret inriktat webbinarie på vad som går att göra här och nu inom ramen för dagens regelverk.

 

Medverkande:

  • Adrian Joyce, generalsekreterare European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings
  • Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning vid KTH samt gästprofessor vid Chalmers
  • Pontus Gruhs, strateg Trafikverket
  • Sofia Heintz, expert Fastighetsutveckling Sveriges Allmännytta
  • Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight

Programledare:

  • Fredrik Bauer, Mötesutveckling Sverige

 

Eventet arrangerades av: Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Byggföretagen, Installatörsföretagen och InfraSweden 2030.