Välkommen till ett informationsmöte om diverse finansierings- och innovations möjligheter som främjar digitalisering i ett internationellt sammanhang. Eventet har flera korta presentationer om aktiviteter som Vinnova fokuserar på inom digitalisering och internationalisering.

Internationellt samarbete är avgörande för att gemensamt möta de globala utmaningarna som vi står inför. Digitalisering spelar en nyckelroll för att säkerställa en människo-centrerad och hållbar framtid för medborgarna och ekonomin.

Under mötet kommer flera internationella program som Vinnova jobbar med att bjuda på ett ”smakprov” på möjligheter inom digitalisering och internationalisering.

Vem vänder sig mötet till?

Intressenter från alla typer av organisationer som jobbar med innovation och vill veta mer om digitalisering och internationalisering i Horisont Europa, Eureka och Eurostars, samt Vinnovas utpekade länder.

 

Anmäl dig på Vinnovas hemsida.