Alla organisationer som vill bidra till InfraSweden2030:s arbete för en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur kan bli medlemmar i programmet.

Medlemskapet är avgiftsfritt och medlemmarna påverkar programmet dels genom medlemsstämman, dels genom att delta i olika programstrategiska arbetsuppgifter.

InfraSweden2030 tror på att innovation sker i samverkan, och vi arbetar för att samla aktörer både inifrån infrastrukturbranschen och utifrån för att hitta nya lösningar tillsammans.

Här är lista på våra nuvarande medlemmar. Vi vill att din organisation också ska bli medlem i vårt program eftersom vi vill ligga i framkant i innovationslandskapet kring transportinfrastruktur – och då behöver vi ert perspektiv!

Läs mer på www.infrasweden2030.se/medlemskap