Hernik Grankvist, grundare och vice VD,  Joakim Öhman, grundare och VD

Henrik Grankvist, grundare och vice VD, Joakim Öhman, grundare och VD

 

Elastx erbjuder en svensk molnplattform för affärskritiska tjänster med känslig data. Vi har träffat dem för att veta mer om deras tankar kring att bli medlem i InfraSweden.

 

Varför har ni valt att bli medlem i InfraSweden?

Elastx är en helsvensk leverantör av publika molntjänster som möter marknadens krav på regelefterlevnad och säkerhet. Utöver full kryptering och att allt data stannar inom Sveriges gränser så ingår en trygg lokal support med expertis utöver det vanliga. Med vår branscherfarenhet, i kombination med Elastx värderingar kring hållbarhet och innovation, vill vi vara delaktiga i aktiviteter som leder till ett smartare Sverige. Som medlem är vi med och delar vår expertis och våra ideér kring hur molntjänster bidrar till en bättre framtid. På Elastx är vi övertygade om att det är nyfikenhet, entusiasm och fokuserat arbete som åstadkommer förändringar och förbättringar. Vi brinner för delaktighet och transparens, där parter har ett bra samarbete, där kommer vi snabbt framåt med de bästa lösningarna.

 

Vad ser ni som största utmaningen/möjligheten för området transportinfrastruktur idag?

Vi har idag lyckade projekt inom bland annat transportinfrastruktur men även inom andra branscher som arbetar hårt för att uppnå en smartare och bättre IT-drift. Vi ser att området transportinfrastruktur står inför utmaningar som ofta handlar om hur verksamheten på ett säkert sätt ska hantera stora mängder data, och ofta så kallad ‘känslig’ data. Utmaningarna ligger också i att säkerställa att allt data stannar inom Sveriges gränser och att IT-systemen har högsta tillgänglighet, dvs. att slutanvändare kan nå systemen alla dagar, vid alla tider, året runt.

 

Årets tema hos InfraSweden är cirkularitet. Jobbar ni på något sätt med den frågan idag och i så fall, hur?

För att möjliggöra en hållbar framtid och kunna ställa om till en cirkulär ekonomi är det ytterst viktigt att ta tillvara på våra befintliga resurser. Därför använder vi i alla våra datacenter i Sverige endast förnybar el.

 

Lär dig mer om Elastx