Projektworkshop, 28 maj 2021

 

Projektpresentationer

 

 1. Affärslogik – resurseffektiva logistiksystem för masshantering, Kristina Lundberg
 2. BIG BRO 2.0, Rickard Falkman
 3. Byggautomation, Lars Pettersson
 4. DigiRoad, Johannes Quist
 5. Digital Vinterväglagsinformation för en effektiv och hållbar kommunal vinterväghållning, Hawzheen Karim
 6. DMrail, Pasqualina Potena
 7. iBridge, Gunnar Johansson
 8. Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur, Amro Nasr
 9. Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur, Job van Eldijk
 10. LifeExt2-Implementation, Joakim Hedegård och Taina Vuoristo
 11. Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar, Dina Kuttah
 12. NewSoilBind – Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering – tillsatsmedel, Arezou Baba Ahmadi
 13. Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner, Björn Tidbeck
 14. Prognosstyrd dynamisk vägdrift_Andreas Bäckström
 15. ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem, Ulla Juntti
 16. Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO, Emmanuel Okwori
 17. Smart flöde av tillgångsinformation – SmartFlow, Håkan Blomgren
 18. TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning, Andreas Sjölander
 19. Tåginducerade vibrationer i byggnader – Testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion, Jean Marc Battini
 20. Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri, Johan Carlson