Under en heldagsworkshop fick ett antal av InfraSweden2030:s projekt stöd i att gå från projektresultat till implementering.

InfraSweden2030 har inlett ett samarbete med KTH Innovation och på workshopen användes deras modell KTH Innovation Readiness Level. Modellen är välbeprövad och ger innovationsstöd till idéer och projekt genom sitt enkla, tydliga och visuellt genomarbetade ramverk, som möjliggör mätning och uppföljning av status och progress mot implementering. 

Deltagare på workshopen pratar med varandra

Deltagarna hjälpte varandra lyfta sina projekt.

KTH Innovation Readiness Level™ bygger på sex fokusområden (Teknologi, Kund/Behov, Affärsmodell, IP, Team, Finansiering) med tillhörande detaljerade ”statusskalor”. Stegvis verifieras olika standardfrågor och mognaden ökas inom olika områden. Modellen ger en struktur och ledstång för vilka områden man behöver behöver jobba med och vilka steg man behöver ta i sin innovationsutveckling.

Papper med ifylld mall för att utvärdera projekt

Redskapet visar utvecklingspotential.

En av deltagarna som tyckte dagen var värdefull var Göran Blomqvist, VTI, som arbetar med ett projekt för Halkfria Cykelvägar:

– Det var bra att få lära sig vedertagna begrepp för vad som ingår i projektplanering. Framförallt när vi ska söka finansiering för att ta nästa steg känns det bra att kunna sätta rätt ord på saker.

Göran Blomqvist

Göran Blomqvist, VTI

 

 

I slutet av dagen samlade workshopledarna in reflektioner från deltagarna:

”Bra med projektcoaching!”

”Det är viktigt med uppdelning/indelning av expertis och kompetens för affärsutveckling.”

”Jag vill helst vara i forskningsbubblan men jag förstår också att jag måste tänka på avtryck i samhället”

”Som vanligt med workshops är det mest värdefulla att träffa andra och prata!”