REPLAY: film i spår

REPLAY: film i spår

REPLAY -Samhällsekonomiska besparingar med alternativa åtgärder vid osäkra personpåkörningar genom film i spår Kan modern kamerateknik användas för att minska antalet tågstopp och tågförseningar, och återkalla onödiga ambulans- och polisutryckningar när påkörning av...
Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator I dagsläget finns ingen möjlighet för järnvägsprojekterare i Sverige att testa körbarheten på nya banor eller vid förändring av signalsystem. Studien ämnar ta fram en bärbar godstågssimulator och undersöka...
Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur Projektets mål är att skapa en bättre hantering av risker med klimatförändringar för vår infrastruktur och kommer att fokusera på brokonstruktioner som integrerade länkar i...