Södra Cykelstambanan

Södra Cykelstambanan

Södra Cykelstambanan Södra stamcykelbanan är projektets vision om en ny typ av infrastruktur som skapar en mer sammanhållen stad och gör det attraktivt att cykla och gå. Projektets huvuddelar är dels en ny gång- och cykelbro över Årstaviken som kopplar...