Digitalisering på väg

Digitalisering på väg

Digitalisering på väg Digitalisering är ett centralt tema i regeringens framtidsstrategi och ett viktigt verktyg för att de transport- och näringspolitiska målen ska kunna nås. För att den fulla potentialen i digitaliseringen skall kunna frigöras så måste...
Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC Järnvägsklustret har i tidigare studier identifierat låg grad av innovationer i branschen. Förklaringarna ligger bland annat i svårigheter att genomföra tester i verklig miljö samt ovana bland SME´s...
Provbelastning av kohesionspåle i lös lera

Provbelastning av kohesionspåle i lös lera

Provbelastning av kohesionspåle i lös lera Detta projekt innefattar en provbelastning av en lång kohesionspåle i lös lera. Syftet är att kunna förfina säkerhetsfaktorn som läggs på vidhäftningen mellan påle och jord. Genom en mer tillförlitlig dimensionering kan...