En karta med olika färger på vägar

Förändring av tillgängligt utbud av skolor (gröna fyrkanter) inom en 3-km radie kring varje gata.