Innovationspartnerskapet – Uppkopplade Vägytemätningar

Mål, syfte och förväntad nytta

InfraSweden finansierar innovationsprojekt som syftar till att nå en mer hållbar transportinfrastruktur. För att nå hela vägen till implementering krävs ofta nödvändiga anpassningarna av regelverk, verksamhet och affärsmodeller. Ansvaret för att skapa förutsättningar för implementering inom samhällsbyggnadssektorn ligger ofta på infrastruktursägarna och instanser ansvariga för regelverk som t.ex. Trafikverket och Transportstyreslen.

– Vi vill genom samverkan med Trafikverket och andra offentliga behovsägare bidra till att de kan nå sina mål snabbt och effektivt tack vare fokus på specifika behov och på hela ekosystemet för innovationen (teknik, verksamhet, arbetssätt, organisation, affärsmodell och regelverk) säger Camilla Byström, programchef för InfraSweden.

– Genom att delta i projektet förväntas vi få bättre kunskap om förutsättningarna för en snabb innovationsresa från idé till tillämpad lösning, och på så sätt nå nyttor och effekter snabbare, säger,  Fredrick Lekarp, vice programchef och i styrgruppen för projektet.

————————————————————————

Detta är ett samverkansprojekt mellan InfraSweden och Trafikverket som ger programmet möjlighet att medverka i Trafikverkets projekt ”Uppkopplade vägytemätningar” som syftar till att utveckla, utvärdera och upphandla tjänsten vägytemätningar genom att använda uppkopplade fordon. Trafikverksprojektet ska genomföras i en form av innovationsupphandling som kallas för Innovationspartnerskap. Syftet med InfraSwedens projekt är framförallt att skaffa sig lärdom och erfarenhet om förutsättningarna för en snabb innovationsresa från idé till tillämpad lösning. Vidare ska det skaffas vägledning om hur InfraSweden2030 genom framtida samverkan med Trafikverket och andra offentliga behovsägare kan nå sina mål snabbt och effektivt tack vare fokus på specifika behov och på hela ekosystemet för innovationen (teknik, verksamhet, arbetssätt, organisation, affärsmodell och regelverk).

Målet med projektet är att genom aktiv medverkan i projektgruppen samla på relevant information, kunskap och erfarenheter.

De erfarenheter och lärdomar som InfraSweden får genom sin aktiva medverkan i projektet kommer att vara ett viktigt underlag i programmets kontinuerliga arbete med att förbättra sin övergripande inriktning och operativa verksamhet, främst kopplad till utlysningar och innovationsfrämjande aktiviteter.

Projektets behovsägare

Behovsägare till detta projekt är innovationsprogrammet InfraSweden2030. En av programmets ambitioner är att bygga upp kompetens och samla erfarenheter om innovationsprocessen och olika metoder som kan tillämpas inom transportinfrastruktursektor.

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

Projektets medverkan i Trafikverkets projekt omfattar medverkan i projektledning och projektkoordinering, kommunikationsaktiviteter och innovationscoaching samt expertstöd med fokus på teknik, affärsmodell och regelverk. InfraSwedens2030 kommer även att ha en representant i styrgruppen.

Projektet kommer att följa upplägget i Trafikverksprojektet som består av fyra arbetspaket: Upphandling, teknikutveckling och anskaffning av fordonsdata; Kravställning och upphandling av fordonsdata för uppkopplade vägytemätningar; Mottagning av mätdata; Implementering.

Tidplan

Start

2021-09-10

Slut

2024-03-31

Projektansvarig

Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Projektledare

Fredrick Lekarp, KTH, lekarp@kth.se

Partners

KTH, Trafikverket