Ett trådlöst sensornätverk på broar kopplas till en molntjänst för övervakning, tillståndsbedömning och underhållsplanering

Ett trådlöst sensornätverk på broar kopplas till en molntjänst för övervakning, tillståndsbedömning och underhållsplanering