Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Elektrifiering, förarlösa fordon och digitalisering gör att anläggningsbranschen går in i en omvälvande period. Viktiga teknikskiften innebär stora risker och möjligheter.

Arbetet med Västlänken kommer generera stora mängder transporter. Beställande myndigheter önskar i möjligaste mån minska de negativa konsekvenserna i form av utsläpp, buller och transportutrymme.

Projektet ska hitta lösningar på ovanstående utmaningar.

Resultatet blir en kartläggning av det specifika fallet vad gäller transportflöden och processer för att identifiera områden där ny teknik kan komma till användning. Projektet skall även studera och ge rekommendationer vad gäller konkreta teknikval och lösningar. Slutligen skall de affärsmässiga aspekterna studeras.

Tidplan

Start 2016-12-01

Slut 2019-03-31

Projektansvarig

Volvo Construction Equipment AB

Projektledare

Andreas Hjertström, andreas.hjertstrom@volvo.com

Publikationer och bakgrundsmaterial

Fu, J., Jenelius, E., Koutsopolous, H.N. Identification of workstations in earthwork operations from vehicle GPS data. Automation in Construction Volume 83, November 2017, Pages 237-246

Efficient Load Out: The digital solution which is revolutionizing mass excavation projects. Press release  2021-08-19, Volvo Construction Equipment