Tack till alla som deltog och engagerade er i diskussionerna vid första träffen. Det finns ett stort intresse för att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och behov, och att föra diskussioner mellan beställare och leverantörer. Att ta del av varandras erfarenheter och presentera goda exempel och lära av aktuell forskning inom området är några av aktiviteterna som efterfrågas i ett kommande nätverksarbete.

Några röster från mötet om vilka frågor ni tycker är viktiga att diskutera och hantera i nätverket:

  • ”Utbyta erfarenheter, titta på vilka krav som övriga ställer i sina upphandlingar, bli en bättre beställare och utveckla vår partneringverksamhet”.
  • ”Kan vi göra varandra modigare?”
  • ”Lou:s möjligheter är underskattade. Hur kan de lyftas?  Hur kan beslutfattare skickliggöras inför beslut. Reflektioner om förändringar över tid.”

I gruppen finns beställarkompetens från kommunal och regional verksamhet, erfarenheter från att driva andra beställarnätverk, expertkompetens inom bland annat upphandling, innovation och klimat.

Ni som missade träffen i april, ta gärna del av materialet här. Här kommer ni också att finna information om kommande träffar och händelser.