Se inspelningen av det senaste Lunch & Learn om vad som krävs av infrastrukturen för att vi ska kunna använda automatiserade fordon och förarstödjande teknik i större utsträckning. Trafikverket belyste viktiga aspekter i ljuset av en ny rapport från dem.

I november förra året gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redogöra för vilka krav som ska ställas på den statliga väginfrastrukturens tillstånd samt redogöra för behov av åtgärder för att möjliggöra användning av automatiserade fordon. Till sommaren ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet.

Den 21 april arrangerade vi ett Lunch & Learn tillsammans med Drive Sweden där Lina Wells och Kenny Dolleris från Trafikverket berättade mer om uppdraget och svarade på frågor.
Lunch & Learn är en mötesserie arrangerat av de strategiska innovationsprogrammen InfraSweden2030 och DriveSweden.