Har du en projektidé som rör hur transportinfrastrukturen kan anpassas för att klara klimatförändringarna? Nästa utlysning för nya projekt handlar om just klimatanpassning. Projekten vi söker ska innebära lösningar som rör klimatanpassning och kan handla om allt från planering, anläggande till drift- och underhåll.  

Utlysningens budget är 15 miljoner kronor för perioden 2023-2025 med ett erbjudande om finansiering upp till 50 procent. Projekt med maximalt 1 miljon kronor i bidrag ska ha minst två parter och en projekttid på maximalt 12 månader. Innovationsprojekt med större bidrag än 1 miljon kronor ska ha minst tre parter och en projekttid på maximalt 36 månader. Utlysningen öppnar 2 november 2022 och stänger 2 februari 2023. 

Precis som i våra tidigare utlysningar av innovationsprojekt så vill vi att projektets behovsägare ska vara engagerade. Behovsägare är den som är behov och nytta av lösningen och som kan ta hand om resultatet av projektet. 

Mer om transportinfrastruktur och klimatanpassning går att ta del av på till exempel Trafikverkets och nationella rådet för klimatanpassnings webbplatser.  

Även inledningen av Transportforum i Linköping var på temat klimatanpassning av transportinfrastruktur och inledningstalarna berättade om behovet av att se till att transportsystemet framöver kommer att klara av både mer vatten, värme och dagar som passerar temperaturer med nollgrader.