Fokus för årets utlysning i InfraSweden ligger på att anpassa transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar. Den 1 december kommer Johan Silfwerbrand vara med som gästtalare på informationsmötet om InfraSwedens och Smart Built Environments utlysningar i Stockholm. Välkommen att anmäla dig.

Johan Silfwerbrand, professor vid KTH, om klimatanpassning och utmaningarna vi står inför:

– Det behövs innovativa åtgärder för att anpassa samhället och infrastrukturen till förväntade effekter av klimatförändringarna. Vi ser redan hur temperaturhöjningen har lett till klimatförändringar och risken att vi inte når 1,5-gradersmålet är tyvärr överhängande – säger Johan Silfwerbrand, professor på KTH och projektledare för projektet Klimatanpassning av transportinfrastrukturen.

Han påpekar att det synnerligen är hög tid att anpassa samhället och inte minst infrastrukturen till förväntade effekter av klimatförändringarna som högre havsnivåer, mer ojämn fördelning av nederbörd som leder till såväl översvämning som torka, högre luftfuktighet, fler och värre stormar, kraftigare skogsbränder.

– Samhällsbyggnadssektorn har en mycket viktig uppgift här. Många kommuner och andra aktörer som Trafikverket har påbörjat ett arbete med anpassning. Men vi behöver intensifiera forskningen inom anpassning för att stödja detta arbete och t.ex. prioritera olika åtgärder och ta fram innovativa sådana som är så effektiva som möjligt utan att kosta för mycket i pengar och koldioxid – säger Johan Silfwerbrand.

 

Läs mer om projektet Klimatanpassning av transportinfrastrutkuren och på klimatanpassning.se