Att kunna berätta om en innovations potentiella nyttor är viktigt både för projektdeltagarnas motivation och för att kommunicera med projektets intressenter. Här får ni lite tips inför ert arbete att utveckla just ert projekts story.

 

I vår bransch är en innovationsprocess ofta tidskrävande och kan behöva delas upp i flera projekt, vilket gör det ännu viktigare att hela tiden ha koll på slutmålet, vilka effekter man vill uppnå, beskriva vad som ska göras inom ramen för det avsedda projektet och vad som ligger bakom och framför detsamma. Vi vill slå ett slag för vikten av att utveckla en bra story som fångar dessa aspekter.

Att tillsammans med aktörerna i projektet utveckla storyn fyller två viktiga syften. Att kunna berätta om ett projekt och dess potentiella nyttor är viktigt för att kommunicera utåt om projektet men också för att inom projektet komma åt kärnan i det man vill göra och skapa motivation för uppgiften.

  • Vilka ekonomiska värden handlar det om?
  • Vilka är de viktigaste hållbarhetsaspekterna (ekologiska, ekonomiska, sociala)?
  • Vilka andra samhällspåverkande effekter har projektet och i förlängningen innovationen?
  • När projektet är klart och era idéer implementerats i samhället, på vilket sätt kommer nyttan då att märkas?
  • Vad innebär implementering för er?
  • Vilka kompetenser behöver ni ha med i projektet för att nå hela vägen? Behöver ni redan nu ta kontakter och ta tag i frågor som ligger många år framåt?

Innovationsprocesser är ofta svåra att förutsäga, inledningsvis vet vi kanske ganska lite om hur den slutliga lösningen kommer att se ut. Viktiga delar av processen handlar om att pröva många olika lösningar (i teorin och i verkligheten), att undersöka kundens/användarens behov, att utveckla en affärsmodell som håller, att säkerställa att regelverket möjliggör den nya lösningen eller kanske att tillse att regelverket ändras och uppdateras till dagens förutsättningar och att säkerställa implementering och spridning av den nya lösningen. Berättelsen om projektet kommer alltså att  behöva utvecklas under resan. Många berättelser kommer att ha tydliga teknikinslag, andra inte – det beror på innovationens karaktär. Oavsett vilket, så bör berättelsen vara tydlig när det gäller användar/samhällsnytta och skalbarhet – det gäller att visa att ert arbete har en stor potential!

Så samla er och skriv ner er story – den har ni nytta av!

 

InfraSweden2030 erbjuder innovationscoaching till programmets projekt i olika former. Vill du veta mer? Kontakta gärna våra innovationsledare eller mejla oss på programkontoret@infrasweden2030.se