På medlemsstämman i mars valdes Johan Blumfalk, NCC, Peter Ekdahl, Ramboll, Pernilla Enkler, Bellman Group, samt Malin Löfsjögård, Svensk Betong in som nya ledamöter i InfraSweden2030s styrelse.

Johan Blumfalk jobbar som marknads- och affärsutvecklingschef på mark- och anläggningsavdelningen på NCC i Stockholm. Han har en lång erfarenhet av att ha arbetat med att utveckla arbetssätt, produkter och leverantörer.

Peter Ekdahl är affärsområdeschef på Ramboll med fokus på vägteknik, vägunderhåll, avancerade system för mätning och digitala system för asset management. Peter har länge varit en del av InfraSweden2030, först som fokusområdesledare och sedan som representant i programmets expertråd.

Pernilla Enkler, hållbarhetschef på Bellman Group, har i många år och inom olika branscher arbetat med strategiskt kommunikationsarbete med målet att stärka samarbetet mellan branschaktörerna och lyfta vikten av innovations- och hållbarhetsfrågor.

Med Malin Löfsjögård, VD för branschorganisationen Svensk Betong, får InfraSweden2030 en engagerad representant för små och medelstora företagen i sin styrelse.

Vi ser fram emot det framtida samarbetet med våra nya styrelseledamöter och nya perspektiv på att gemensamt bidra till gott aktörssamverkan och innovativa lösningar för en mer dynamisk, hållbar och klimatneutral sektor inom transportinfrastrukturen.

I InfraSweden2030s styrelse ingår sedan tidigare ordförande Fredrik Bergström, WSP, vice-ordförande Pär-Olof Dahlberg, Svevia, och ledamöterna Anna Bertilson, Malmö Stad, Anders Bylund, Siemens, Ulrika Honauer, Trafikverket, Maria Håkansson, KTH och Monica Ringvik, RISE.