Är du nyfiken på finansieringsmöjligheter inom programmen Digital Europe och Horizon Europe?

Välkommen till ett informationsmöte den 12 september, arrangerat av KTH, Digital Futures, Stockholm stad och Region Stockholm.