Det relativt nyetablerade företaget IoTBridge beviljades finansiering för projektet iBridge vid InfraSweden2030:s utlysning våren 2020. Syftet med projektet var att kartlägga förvaltning av broinfrastruktur samt att demonstrera en lösning för en digital monitorering. Den digitala lösningen består av sensorer som monterats på brokonstruktionen, algoritmer som kan beräkna vissa egenskaper till bron, allt kopplat till en analytisk plattform. Projektets budget var 1,9 miljoner, löpte under 12 månader och genomfördes med Trafikverket, Trafikkontoret i Stockholm och KTH som partners.

Projektet var i grunden relativt tekniskt då det fanns ett antal frågor som skulle besvaras. Klarar de känsliga sensorerna den fysiskt krävande miljön? Hur ska data bäst kommuniceras till den analytiska plattformen? Kommer algoritmerna ge något värde för behovsägarna? Hur ska resultaten presenteras? Kartläggningen av verksamheten genomfördes genom en serie djupintervjuer. Resultatet av kartläggningen gav en god insikt om i vilka tillfällen som ett digitalt beslutsstöd kan skapa värden, och när den inte gör det. Kombinationen av de tekniska och verksamhetsmässiga aspekterna gav oss en god orientering om inriktningen på vårt företagets framtida affärsutveckling. Dessutom fick vi genom projektet kontakt med framtida kunder.

Efter iBridge-projektet investerade vi i vår analytiska plattform och fick vårt första kommersiella uppdrag sommaren 2021. Vetenskap och teknik är en sak men att agera som en trovärdig kommersiell aktör är något annat. Men de erfarenheter vi nu har bedömer vi att bolaget har en stor potential. Vi är redan i dialog med ett par nya kunder.

Läs mer om projektet iBridge.