Seminarium & workshop om Hyperloop i Sverige den 15 dec på KTH Innovation

Den 15 december arrangerade InfraSweden2030 tillsammans med Thomas Dahlgren, Modefive, ett seminarium och workshop som behandlade utvecklingen inom hyperloopområdet. Frågor som rördes var bland andra: Vem gör vad, vilka projekt och program har initierats inom och utom Europa? Det finns många fördelar med visionen Hyperloop. Är det något som kan vara till gagn för svensk infrastruktur och svensk industri? Bör svenska forskningsinstutitioner engagera sig i utformningen av ”femte transportmedlet” och är det realistiskt att vi får se kommersiell Hyperloop någonstans i världen under innevarande decennium?

Se nedan listan över gästtalare och ladda ner deras presentationer:

Thomas Dahlgren – Modefive
Mårten Fröjdö – FS Links
Martin Elofsson – SIS
Michel Gabrielsson – Trafikverket
Jonas Åkerman – KTH

Några kommentarer från deltagarna:

”Vi får inte missa chansen”

”Borde betraktas mindre Sc-Fi och mer konkret möjlighet”

”Hyperloop-tekniken har mer gemensamt med andra industrier än väntat”

”Fått nya perspektiv”

”Intressanta tankar väcks angående höghastighetsjärnväg vs hyperloop”

”Det finns ett stort engagemang gällande nya transportsystem”

”Bra arrangemang för diskussion i ett ämne som är på tapeten”

 

Bild: Kanozi arkitekter.