Bygg kompetens – vi utvecklar en hållbar samhällsbyggnadssektor

 

InfraSweden2030, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och Smart Built Environment har satsat tillsammans på att sprida resultat för att öka kompetensen i sektorn. Vi gjorde en serie webbinarier för dig som vill utveckla ditt, och din organisations, sätt att arbeta. Vi spelade in alla tillfällen och du kan se våra webbinarier som film i efterhand.

Bygg kompetens – Resiliens för en värld i förändring

 

Hur hanterar samhällsbyggandet ett förändrat klimat? Hur beräknar vi skyfall, värmeböljor och extrem kyla? Kan vi bygga anpassat för översvämningar, och hur underhåller vi infrastruktur i relation till väder?

Läs mer och ladda ner presentationerna

Bygg kompetens – Automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta

Hur kan vi dra nytta av nya tekniker när vi arbetar? Hur ökar robotiseringen säkerhet, kontroll och hållbarhet? Hur interagerar vi i relationen mellan människa och maskin?

Läs mer och ladda ner presentationerna

Bygg kompetens – En säker arbetsmiljö för alla

Hur vet du att din arbetsplats är en säker miljö för dig och dina kollegor? Trygghet handlar både om att undvika olyckor och att ge alla samma förutsättningar på arbetsplatsen. Här möter du projektresultat som hanterar säkerhet.

Läs mer och ladda ner presentationerna

Bygg kompetens – hur digitala är vi inom samhällsbyggnad i Sverige?

Vi visar gärna upp, och är stolta över, resultaten i byggsektorns digitala projekt. Men hur relaterar de till den internationella utvecklingen? Och vilka områden inom digitalisering måste vi satsa på?

Läs mer och ladda ner presentationerna