På vårt digitala Öppet hus välkomnades våra gästtalare till ett spännande samtal om hur innovationstävlingar ger nytta till kommuner och andra infrastrukturägare. För att skapa en effektiv och konkurrenskraftig transportinfrastruktur och för att kunna bemöta dagens samhällsutmaningar krävs innovation. Genom innovationstävlingar skapas rum och möjligheter för kreativitet och vidgade perspektiv för aktörer inom och utanför transportinfrastrukturbranschen. Att utveckla kompetens, bredda nätverk, främja affärer och att skapa en mer konkurrenskraftig infrastruktur är bara några av de positiva resultat som innovationstävlingar bidrar till för att ta nästa steg närmare klimatneutralitet.

Tack till våra gästtalare för engagerande diskussioner om och nya inblick i arbetet med innovationstävlingar.

Erik Borälv, programledare öppen innovation, Vinnova
Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg, Peab
Lars Redtzer, chef branschutveckling, Byggföretagen
Maria Brogren, Innovations- och forskningsråd, Sveriges Ambassad i Washington, DC
Nils Blom, projektledare för innovationstävling elektrifiering, trafikkontoret, Stockholms stad
Beatrice Hällås, fokusområdesledare InfraSweden2030/Afry

Inom kort kommer vi att uppdatera med mer information om den kommande innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards, ett samarbete mellan InfraSweden2030 och LIGHTer, om lättviktskonstruktioner för gång- och cykelbroar.