Hur arbetar vi för att säkra sektorns hållbarhet, över tid? Hur hanterar vi metoder och material, cirkulärt? Om du har missat senaste Bygg kompetens får du nu se webbinariet i efterhand och erfar mer om projekt med fokus på cirkularitet. Projektledarna kommer till tals och vi har bjudit in en röst från sektorn som kommenterar vad resultaten innebär för samhällsbyggandet.

Bygg kompetens är en webbinarieserie samarrangerat av InfraSweden, Smart Built Environment och SBUF – Svenska Byggbranschens utbildningsfond som gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.