Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Vi har resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Anmäl dig nu och bygg din kompetens med oss!

Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad. Tre organisationer satsar stort på kunskapsspridning genom en serie digitala möten med start hösten 2021.

 

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.

 

En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Bygg kompetens riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap inom hållbart samhällsbyggande. Vi riktar oss till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området. Du kan till exempel vara företagsledare eller chef med ansvar för utveckling. Du kanske arbetar med plan- och byggfrågor, representerar en byggherre, projektör, installatör eller är verksam i byggskedet eller inom forskning i området.

 

Bygg kompetens – fyra tillfällen i höst

Tisdag 5 oktober kl. 15.00-16.00
Bygg kompetens – Resiliens för en värld i förändring

Tisdag 26 oktober kl. 15.00-16.00
Bygg kompetens – Automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta

Onsdag 17 november kl. 15.00-16.00
Bygg kompetens – En säker arbetsmiljö för alla

Onsdag 15 december kl. 15.00-16.00
Bygg kompetens – Så lär vi av andra, en framtidsspaning

 

Tillsammans utvecklar vi en hållbar samhällsbyggnadssektor

Camilla Byström, InfraSweden2030, Kristina Gabrielii, Smart Built Environmant och Anneli Kouthoofd, SBUF

Camilla Byström, InfraSweden2030, Kristina Gabrielii, Smart Built Environmant och Anneli Kouthoofd, SBUF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför gör ni den här satsningen just nu?

– Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder och verktyg i samhällsbyggnadssektorn som just nu. Det känns självklart att vi som driver program och projekt gör en riktad satsning så att alla intresserade kan ta del av resultaten, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Vilka ämnen lyfter ni i höstens webbinarier?

– Vi påbörjar satsningen med en serie om fyra möten med fokus på aktuella ämnen, där vi ser att vi har många gemensamma projekt. Vi inleder med resiliens, om resultat kring förmågan hos system att hantera förändringar, motstå störningar och att återhämta sig. Vi lyfter sedan automatisering, och robotisering och naturligtvis flera viktiga projekt kring säker arbetsmiljö. Vi berättar också om spännande trender som vi ser i vår omvärld och vår avsikt är att fortsätta med nya färska rön och områden nästa år, säger Anneli Kouthoofd vd SBUF.

Vad vill ni att satsningen ska leda till?

– Vi vill att det här leder till att höja kompetensen i hela sektorn. Vi hoppas få se att resultaten kommer till nytta och ge en reell effekt i verksamheten hos organisationer och företag. Vi vill också att det leder till fler innovationen som bryter upp traditionella gränser i sektorn och skapar nya samarbeten, säger Camilla Bylund, programchef för InfraSweden2030.