Nästa projektutlysning handlar om att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen. Syftet är att klara av att möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekt som söks ska bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur. 

Vad kan ni söka för?
Mindre eller större innovationsprojekt med maximal projekttid på 12 respektive 36 månader.  

Vem kan söka?
Företag eller organisationer som i det sökta projektet engagerar behovsägare i utvecklingsarbetet. 

Hur mycket kan ni söka?
Utlysningens totala budget är 15 miljoner kronor för perioden 2023-2025. 

Datum
Utlysningen öppnar 2 november 2022 och stänger 2 februari 2023.