Bedömningen av ansökningarna från InfraSwedens senaste utlysning ”Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar” är klar. 16 intressanta projektförslag har inkommit och utlysningens budget räckte till 7 nya projekt.

 

Den här gången sökte vi innovationsprojekt som stödjer klimatanpassningen av transportinfrastrukturen för att kunna möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekten skulle kunna bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

 

Enligt Vinnovas beslut fick följande projekt finansiering:

• Dynamisk klimatanpassningsstrategi för en kustnära järnväg i södra Sverige, Lunds universitet

• Genomsläpplig asfalt för skyfall, RISE Research Institutes of Sweden AB

• Nya processer och verktyg för klimatanpassad transportinfrastruktur i täta och hållbara städer, Väg- & Transportforskningsinstitut

• Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning, Statens Väg- & Transportforskningsinstitut,

• Klimatanpassning av järnvägsinfrastrukturunderhåll (ClimRail), Luleå tekniska universitet

• Ett uppdaterat regelverk för anpassning av transportinfrastrukturen till framtidens krav, Implementeringskommissionen För Europastandard Inom Geoteknik 20

• AI Factory Railway: Prognostics and health management of catenary for climate change adaptation (AIFR-PHMCC), Luleå tekniska universitet

Vi gratulerar alla nya projekt och varmt välkomna till InfraSweden!

Mer information om utlysningen och de finansierade projekten